Swyddi Sylw

Gliniadur Gorau O dan $500 yn 2022

Mae yna lawer o liniadur gorau gwych o dan $ 500 o ddoleri ar y farchnad. Mae cymaint o sefydliadau yn trosglwyddo i gyfarwyddyd ar-lein, felly mae cael y gliniaduron gorau gartref - un â storfa, perfformiad a chysylltedd digonol - yn bwysicach nag erioed. Er bod nifer o liniaduron gorau ar gael, mae llawer yn ddrud (Macbook Pro newydd ... parhau i ddarllen Gliniadur Gorau O dan $500 yn 2022

Teledu 65 modfedd gorau o dan $1000 i'w brynu heddiw

Bob blwyddyn, y gwanwyn yw'r amser gorau i brynu Teledu 65 Inch Gorau o dan 1000, yn enwedig ar gyfer selogion chwaraeon. Mae March Madness ar y gweill, mae'r NBA Playoffs yn cynyddu, y diwrnod agoriadol ac mae dechrau'r tymor MLB yn agosáu, ac mae The Masters, hoff dwrnamaint cefnogwyr golff, yn ymuno â'r ffrae. Mae chwaraeon hefyd yn… parhau i ddarllen Teledu 65 modfedd gorau o dan $1000 i'w brynu heddiw

13 VPN Gorau ar gyfer Ffrydio Netflix, prif fideo Amazon, Hulu a Llawer Mwy

Pam mae angen VPN arnoch chi? Wel, mae yna lawer o resymau pam rydych chi'n mynd i ddefnyddio VPN. Fe wnaethom restru rhai o'r VPNs gorau yma heddiw a fydd yn eich helpu mewn amrywiol frwydrau. Nid yw rhai pobl byth eisiau rhannu eu IP maen nhw wrth eu bodd yn pori'n ddienw, os ydych chi'n un ohonyn nhw a… parhau i ddarllen 13 VPN Gorau ar gyfer Ffrydio Netflix, prif fideo Amazon, Hulu a Llawer Mwy

12 Offeryn Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Gorau ar gyfer Busnesau Bach

Offer Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Trosolwg Mae'r offer rheoli cyfryngau cymdeithasol gorau yn ei gwneud hi'n hawdd rheoli eich marchnata cyfryngau cymdeithasol mewn modd wedi'i dargedu. Mae'n arbennig o hanfodol o ystyried faint o arian y mae busnesau'n ei fuddsoddi mewn datblygu cynnwys ar gyfer Facebook, Twitter, Instagram, a gwefannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Pa bynnag ddiwydiant rydych chi ynddo, mae nifer yr achosion o rwydweithio cymdeithasol… parhau i ddarllen 12 Offeryn Rheoli Cyfryngau Cymdeithasol Gorau ar gyfer Busnesau Bach

11 ERP Gorau ar gyfer Busnesau Bach i Ddechrau Ag ef

Trosolwg o'r ERP Gorau ar gyfer Busnesau Bach Yr ERP gorau ar gyfer busnesau bach yw Scoro. Mae'n ateb hyblyg sy'n gost-effeithiol ac yn raddadwy. Gall symleiddio prosesau blaen a chefn ac mae ganddo'r offer angenrheidiol i'ch helpu i reoli meysydd hanfodol o'ch busnes fel cyfrifyddu, cyllid, rhestr eiddo, cynllunio adnoddau, cyflogres, HCM, a… parhau i ddarllen 11 ERP Gorau ar gyfer Busnesau Bach i Ddechrau Ag ef

Gwaith Gorau o Swyddi Cartref I Bawb Yn 2022

Gweithio o Gartref Mae swyddi'n cynyddu, ac mae dieithrwch cymdeithasol yn cyflymu'r broses. Mae hefyd yn gwneud rhesymeg. Pam fyddai unrhyw un eisiau aros mewn traffig oriau brig a mynd i swyddfa pan mai'r cyfan sydd ei angen arnynt yw cyfrifiadur personol a chysylltiad Wifi? Mae sawl mantais i weithio ar-lein: Mae busnes nodweddiadol yn talu tua $11,000… parhau i ddarllen Gwaith Gorau o Swyddi Cartref I Bawb Yn 2022

Pori Pob Post

Yr 8 Peiriannau Gwnïo Gorau ar gyfer Dechreuwyr ac Arbenigwyr!

Mae'n debyg mai model lefel mynediad fydd y peiriant gwnïo gorau ar gyfer dechreuwr. Bydd ganddo nodweddion sylfaenol fel rhyngwyneb 3-botwm a phwyth igam-ogam. Wrth i chi ddod yn fwy profiadol, efallai y byddwch am fuddsoddi mewn peiriant pen uwch, ond i'r rhan fwyaf o bobl, bydd model pen isaf yn ddigon. Mae gan rai peiriannau app hyd yn oed… parhau i ddarllen Yr 8 Peiriannau Gwnïo Gorau ar gyfer Dechreuwyr ac Arbenigwyr!

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

Y 10 Stoc Orau i'w Prynu Nawr

Beth yw'r 10 stoc gorau i'w prynu nawr? Gall fod yn anodd penderfynu pa stociau sy'n fuddsoddiadau gwerth chweil yn y farchnad gyfredol. Pa un fydd yn darparu'r difidendau uchaf? Pa un fydd yn llwyddiannus mewn 5 mlynedd? Darllen erthyglau ar y pwnc hwn a chynnal ymchwil yw'r ffyrdd gorau o ddod o hyd i'r atebion i… parhau i ddarllen Y 10 Stoc Orau i'w Prynu Nawr

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Cwmnïau Eiddo Tiriog Gorau yn UDA Sy'n Ddefnyddiol iawn

O ran dod o hyd i'r lle perffaith i alw'n gartref, mae llawer o bobl yn troi at y diwydiant eiddo tiriog. Mewn gwirionedd, yn ôl The Real Estate Journal, cyhoeddiad sy'n ymroddedig i newyddion a gwybodaeth eiddo tiriog, y diwydiant eiddo tiriog yw un o'r sectorau pwysicaf yn America. Mae hyn oherwydd bod eiddo tiriog yn… parhau i ddarllen Cwmnïau Eiddo Tiriog Gorau yn UDA Sy'n Ddefnyddiol iawn

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Dewisiadau Amgen Godaddy: Rhestr Gynhwysfawr yn 2022

Ydych chi'n chwilio am ddewisiadau amgen GoDaddy? Mae yna lawer o gwmnïau eraill fel GoDaddy sy'n werth eu hystyried os ydych chi'n chwilio am ddarparwyr cynnal dibynadwy. Mae rhai o'r dewisiadau gwell yn cynnwys NameCheap, HostGator, a BlueHost. Mae'r tri yn cynnig prisiau cystadleuol, digon o opsiynau cymorth, a setiau nodwedd cadarn. Felly p'un a ydych chi'n chwilio am opsiwn cyllidebol ... parhau i ddarllen Dewisiadau Amgen Godaddy: Rhestr Gynhwysfawr yn 2022

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

Y Gwn Ewyn Golchi Ceir Gorau ar y Farchnad yn 2022

Mae'n debyg eich bod chi'n gwybod am y gynnau chwistrellu glanhau gorau ar y farchnad, ond efallai na fyddwch chi'n gwybod am bob un o'r gwahanol fathau. Pa un sy'n iawn i chi? A pha un fydd yn arbed amser ac arian i chi? Rydym wedi llunio rhestr o'r gynnau chwistrellu glanhau gorau ar y farchnad, yn seiliedig ar ein… parhau i ddarllen Y Gwn Ewyn Golchi Ceir Gorau ar y Farchnad yn 2022

Y Gwerthwyr Dillad Cyfanwerthu Trendy Gorau yn 2022

Os ydych chi'n chwilio am ddillad fforddiadwy o ansawdd uchel, rydych chi wedi dod i'r lle iawn. Rydym wedi llunio rhestr o'r gwerthwyr dillad cyfanwerthu gorau yn y dref, fel y gallwch ddod o hyd i'r dillad perffaith ar gyfer eich anghenion. P'un a ydych chi'n chwilio am Werthu Dillad Dillad Dynion a Merched, Dillad Plant, neu hyd yn oed Dillad Pobl Ifanc, mae gennym ni rywbeth… parhau i ddarllen Y Gwerthwyr Dillad Cyfanwerthu Trendy Gorau yn 2022

Y 10 Dewis Amgen Fflipars Ymerodraeth Gorau i Roi Arno

Mae dewis arall yr ymerodraeth flippers yn ffordd newydd o wneud arian sy'n dod yn fwy a mwy poblogaidd y dyddiau hyn. Mae'r system hon yn caniatáu i bobl wneud arian trwy fflipio eiddo. Yn y bôn, mae hyn yn golygu eu bod yn prynu eiddo ac yna'n ei ailwerthu am bris uwch nag y gwnaethant dalu amdano yn wreiddiol. Gall fod yn… parhau i ddarllen Y 10 Dewis Amgen Fflipars Ymerodraeth Gorau i Roi Arno

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Sut mae Asiantau Eiddo Tiriog yn Cael eu Talu yn 2022

Ydych chi'n meddwl tybed sut mae gwerthwyr tai tiriog yn cael eu talu? Dyma beth maen nhw'n ei wneud i ennill arian. Y dyddiau hyn, mae'r diwydiant eiddo tiriog yn un o'r rhai mwyaf cystadleuol yn yr Unol Daleithiau. O ystyried y ffaith hon, nid yw'n syndod bod llawer o bobl yn edrych i fynd i'r maes hwn. I ddod yn asiant eiddo tiriog llwyddiannus,… parhau i ddarllen Sut mae Asiantau Eiddo Tiriog yn Cael eu Talu yn 2022

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Sut i

Yr 8 Steamer Dillad Gorau ar gyfer Eich Cartref yn 2022

Mae'r stemar dilledyn gorau yn ddiogel i'w ddefnyddio, mae ganddi oes hir, a bydd yn helpu i dynnu'r crychau allan o'n dillad. Os ydym yn chwilio am ffordd hawdd o dynnu crychau oddi ar ddillad, mae stemar dilledyn yn ateb perffaith. Mae'r offer bach hyn yn gwresogi ac yn allyrru stêm, sy'n rhyddhau ffibrau'r ffabrig ac yn… parhau i ddarllen Yr 8 Steamer Dillad Gorau ar gyfer Eich Cartref yn 2022

Yr 8 Beic Trydan Gorau y Gallwch eu Prynu yn 2022

Mae beiciau trydan yn cynnig llawer o fanteision a all wneud beicio yn fwy pleserus ac effeithlon. Maent yn wych ar gyfer teithiau byr o amgylch y dref, cymudo, a hyd yn oed ar gyfer teithiau hamdden ar lwybrau. Mae gan y beiciau trydan gorau ystod o gyflymder a chynhwysedd i ddiwallu ein hanghenion. Mae ganddyn nhw hefyd foduron pwerus sy'n eu gwneud yn hawdd i'w pedlo i fyny'r allt.… parhau i ddarllen Yr 8 Beic Trydan Gorau y Gallwch eu Prynu yn 2022

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

Sgrialu Trydan Gorau O dan $300: Y 5 Bwrdd Gorau o'u Cymharu

Mae byrddau sgrialu trydan yn ffordd wych o fynd o gwmpas. Maen nhw'n gyfeillgar i'r amgylchedd, maen nhw'n hwyl, ac maen nhw'n gymharol rad. Fodd bynnag, gyda chymaint o sglefrfyrddau trydan ar y farchnad, gall fod yn anodd gwybod pa un i'w ddewis. Os ydym yn chwilio am y bwrdd sgrialu trydan gorau o dan $300, edrychwch ddim pellach na'r Boosted Mini X.… parhau i ddarllen Sgrialu Trydan Gorau O dan $300: Y 5 Bwrdd Gorau o'u Cymharu

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Taflunydd Gorau o dan $100 A Fydd Yn Trawsnewid Profiad Gwylio Cartref Awr

Gall fod yn anodd cael dau ben llinyn ynghyd fel myfyriwr, ond nid yw ychwanegu taflunydd newydd at y gyllideb bob amser yn dasg hawdd. Dyna pam rydyn ni wedi llunio'r rhestr hon o'r taflunydd gorau o dan $100. Er bod gan bob un o'r modelau hyn ei gryfderau a'i wendidau ei hun, maen nhw i gyd yn cynnig gwerth gwych am eich arian.… parhau i ddarllen Taflunydd Gorau o dan $100 A Fydd Yn Trawsnewid Profiad Gwylio Cartref Awr

NordVPN vs ExpressVPN: Cymhariaeth o Ddau Wasanaeth VPN Poblogaidd

Mae NordVPN vs ExpressVPN yn ddau opsiwn VPN poblogaidd. Mae'r ddau yn cynnig amrywiaeth o nodweddion, gan gynnwys polisi dim logiau, cyflymder a diogelwch. Fodd bynnag, mae ExpressVPN ychydig yn ddrytach na NordVPN. Pan fyddwch chi'n ystyried cyfrifon rhyngrwyd mwy diogel neu gynyddu seiberddiogelwch ar gyfer busnes, mae NordVPN neu ExpressVPN yn apiau sy'n arbennig o addas. Mae'r ddau yn darparu rhyngrwyd cyflym… parhau i ddarllen NordVPN vs ExpressVPN: Cymhariaeth o Ddau Wasanaeth VPN Poblogaidd

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Darganfyddwch y Car Trydan rhataf ac Arbed Arian ar Nwy neu Olew!

Mae ceir trydan yn dod yn fwy a mwy poblogaidd, wrth i bobl ddod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd. Os ydych chi'n bwriadu prynu car trydan, mae yna ychydig o bethau y dylech chi eu hystyried. Y ceir trydan rhataf yw'r rhai sy'n defnyddio pŵer batri. Gall y ceir hyn gael eu plygio i mewn i allfa i'w hailwefru, ac fel arfer mae ganddyn nhw… parhau i ddarllen Darganfyddwch y Car Trydan rhataf ac Arbed Arian ar Nwy neu Olew!

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Buddsoddi i Ddechreuwyr: Sut i Brynu Stoc yn 2022

Beth yw'r camau ar gyfer prynu stoc yn 2022? Dyma ganllaw ar sut i wneud hynny. Yn gyntaf, nodwch y math o stoc rydych chi am ei brynu. Yn ail, darganfyddwch symbol stoc y cwmni. Yn drydydd, lleolwch wefan y cwmni ac agorwch y dudalen cysylltiadau buddsoddwyr. Yn bedwerydd, darllenwch ddatganiadau ariannol y cwmni a'u cymharu â… parhau i ddarllen Buddsoddi i Ddechreuwyr: Sut i Brynu Stoc yn 2022

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Sut i

Pan Mae'r iPhone Newydd yn Dod Allan yn 2022

Digwyddiad iPhone Apple bob amser yw digwyddiad arbennig mwyaf y flwyddyn i'r cwmni. Y rhan fwyaf o flynyddoedd, beth bynnag. Dyma pryd mae'r iPhone newydd yn dod allan, ac mae bob amser yn fargen fawr. Mae'r disgwyliad sy'n arwain ato bob amser yn enfawr, ac nid yw'r datgeliadau byth yn siomi. Fel arfer mae rhai nodweddion newydd trawiadol iawn… parhau i ddarllen Pan Mae'r iPhone Newydd yn Dod Allan yn 2022

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pryd

19 Meddalwedd Golygu Fideo Drone Gorau A Fydd Yn Gwella Eich Fideo

Beth yw meddalwedd golygu fideo drone? Mae yna ychydig o wahanol fathau o feddalwedd y gellir eu defnyddio wrth olygu ffilm fideo drone. Bydd yr opsiwn gorau i chi yn dibynnu ar y math o gyfrifiadur sydd gennych a lefel eich profiad gyda meddalwedd golygu fideo. Gelwir y math cyntaf o feddalwedd yn “godec… parhau i ddarllen 19 Meddalwedd Golygu Fideo Drone Gorau A Fydd Yn Gwella Eich Fideo

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel Pethau Gorau

Darganfyddwch Y 10 Pizza Rhew Gorau Gorau erioed!

Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am pizza, maen nhw'n meddwl am bastai poeth, ffres yn syth o'r popty. Fodd bynnag, gall pizzas wedi'u rhewi fod yr un mor flasus - ac weithiau hyd yn oed yn well - na'r rhai sy'n eu cymryd allan. Mewn gwirionedd, mae yna nifer o pizzas wedi'u rhewi gwych ar y farchnad sy'n werth rhoi cynnig arnynt. Mae rhai o'n… parhau i ddarllen Darganfyddwch Y 10 Pizza Rhew Gorau Gorau erioed!

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

Gollyngiadau Pris iPhone 14: Beth i'w Ddisgwyl o'r Ffôn Apple Diweddaraf

Mae sibrydion yn chwyrlïo y bydd yr iPhone nesaf, sy'n debygol o gael ei alw'n iPhone 14, yn debyg iawn i'r iPhone 13. Mae hyn yn seiliedig ar hanes Apple o ryddhau dyluniad ffôn newydd bob yn ail flwyddyn, gyda dim ond mân ddiweddariadau rhyngddynt. Disgwylir i'r pris aros tua'r un peth hefyd, a allai… parhau i ddarllen Gollyngiadau Pris iPhone 14: Beth i'w Ddisgwyl o'r Ffôn Apple Diweddaraf

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

Efallai y bydd y Camera Gorau ar gyfer Youtube yn Eich Synnu!

Fel YouTuber, rydych chi am sicrhau bod eich cynnwys o'r ansawdd uchaf posibl. Mae cael camera gwych yn hanfodol i gyrraedd y nod hwn. Mae yna lawer o wahanol gamerâu ar y farchnad sy'n berffaith ar gyfer defnydd YouTube. Fodd bynnag, nid yw pob un ohonynt yn cael eu creu yn gyfartal. Mae rhai camerâu yn well nag eraill… parhau i ddarllen Efallai y bydd y Camera Gorau ar gyfer Youtube yn Eich Synnu!

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

19 sandalau cerdded gorau i fenywod yn 2022

Chwilio am sandal cerdded cyfforddus a chwaethus? Edrychwch ar ein dewisiadau gorau ar gyfer y sandalau cerdded gorau i ferched! Mae'r sandalau hyn yn berffaith ar gyfer teithio, cerdded trwy'r ddinas, a mwynhau diwrnod ar y traeth. Maent hefyd yn amlbwrpas, sy'n golygu y gallwch chi eu gwisgo gyda sgertiau neu pants. Dewiswch o amrywiaeth o… parhau i ddarllen 19 sandalau cerdded gorau i fenywod yn 2022

cyhoeddwyd
Wedi'i gategoreiddio fel ads

Sut i Ddewis Y Gwesteiwr eFasnach Gorau ar gyfer Eich Busnes

O ran cynnal eFasnach, mae yna lawer o wahanol opsiynau i ddewis ohonynt. Felly, sut ydych chi'n gwybod pa un yw'r gorau ar gyfer eich busnes? Dyma rai ffactorau i'w hystyried: Y peth cyntaf y mae angen i chi feddwl amdano yw maint eich busnes. Faint o draffig ydych chi'n ei ddisgwyl?… parhau i ddarllen Sut i Ddewis Y Gwesteiwr eFasnach Gorau ar gyfer Eich Busnes